Βεβαίωση αξιοπλοΐας για μικρά σκάφη

Οι εξειδικευμένοι ναυπηγοί μας επισκέπτονται το σκάφος σας και σας εκδίδουν Βεβαίωση Αξιοπλοΐας από Ναυπηγό για την κατάθεση σας στο λιμεναρχείο.


ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΞΙΟΠΛΟΙΑΣ ΑΠΟ ΝΑΥΠΗΓΟ

July 8, 2020To Download as PDF Click Below